Over ons

Het Gezondste Festival is een initiatief van Rotslab en Open Concept, maar wordt mogelijk gemaakt door de vele bezoekers en onze partners

Het Gezondste Festival wordt gemaakt door

Rotslab is een cultureel/maatschappelijke coöperatie die interdisciplinaire samenwerking faciliteert tussen creatieve makers, cultureel ondernemers, ontwerpers, kunstenaars en het onderwijs. Rotslab is projectleider en opdrachtnemer van Het Gezondste Festival. Meer informatie over Rotslab is te vinden op de website: www.rotslab.nl
Open Concept is een coöperatie van creatieve conceptontwikkelaars die op freelancebasis programma’s en concepten onwikkelt in samenwerking met Utrechtse partijen als Springlab, Economic Power Board Utrecht en Vers Vermaak. Oprichters Tom van de Wetering en Frank-Jan van Lunteren ondersteunen Het Gezondste Festival met netwerk, communicatie, programma-invulling en curatorschap. Meer informatie over Open Concept is te vinden op de website: www.openconcept.nl